Зочид буудлын төсөл

Written By :

Category :

RDMongolia

Posted On :

Share This :

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь “Их Хорум” олон улсын стандартын дагуу баригдсан зочид буудлыг бүрэн тохижуулсан ба тус ажлыг 2016 оны 2 сард эхлүүлж, зургаан сарын хугацаанд бүрэн хүлээлгэн өгсөн. Энэхүү гүйцэтгэлийн ажилд Итали улсын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн 7 хүнтэй баг хамт олон тусгайлан ажилласан болно.